Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

wypass
1231 6f4b
Reposted fromgabrynia gabrynia
wypass
1237 8a55
Reposted fromgabrynia gabrynia

June 25 2015

wypass

May 20 2015

wypass
0358 e47c 500
Reposted fromAgnik Agnik viahesiamela hesiamela
wypass
over the hills and far away, a misty mountain hop. photos by michal karckz

Reposted fromLogHiMa LogHiMa viaPolinda Polinda
wypass
wypass
8945 1508 500
Reposted fromcorvax corvax viakaisza kaisza

April 30 2015

wypass
0672 84de 500
Reposted fromhollowhd hollowhd vialoveproof loveproof

April 29 2015

wypass
wypass
Nie mogę pozbyć się przkonania, że nie zrobię w życiu tego co bym chciała.
— Coś przeszkadza.

April 19 2015

wypass
9756 8ce1 500
Reposted fromirmelin irmelin viathebigbangtheory thebigbangtheory

April 13 2015

wypass
Nie wszystko jest takie na jakie wygląda.
— więc nie mów, że coś wiesz jeśli tylko przypuszczasz
Reposted fromane ane viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
wypass
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

March 01 2015

wypass
wypass
4388 d346
Reposted frombirke birke
wypass
4474 3a43
Reposted frombirke birke
wypass
4479 a2cf
Reposted frombirke birke
wypass
wypass
7667 6ba1 500
Reposted fromtelewizja telewizja viagr8dizaster gr8dizaster

January 11 2015

wypass
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl